Privacyverklaring

Privacyverklaring website Alertief Management BV

1. Handelingsrepertoire inzake gegevensbeheer via de website

Met de invoering van de voorschriften van de AVG is besloten het beheer van privacygegevens te beperken tot het gebruik van de website van Alertief. Binnen Alertief worden adressen niet gedigitaliseerd in systemen zoals Outlook. Vanuit Alertief worden ook geen nieuwsbrieven verzonden. Het relatiebeheer vindt plaats vanuit LinkedIn; op LinkedIn worden blogs geplaatst, die door de connecties zelf gelezen kunnen worden. Als het binnen de organisatie van Alertief om adresgegevens gaat, dan betreft het de mogelijke bestellingen van boeken/artikelen en vragen om informatie via de contactpagina van de website. Hieronder wordt weergeven hoe Alertief met de persoonsgegevens rond deze bestellingen en vragen om informatie omgaat.

2. Wie is binnen Alertief verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens via de website?

De functionaris voor de gegevensbescherming in relatie tot de website van Alertief is Joost Spithoven. Vragen over- en onduidelijkheid ten aanzien van de werking van persoonsgegevens, kunnen aan hem worden voorgelegd: joost.spithoven@alertief.nl

3. Welke persoonsgegevens verwerken wij bij Alertief?

Op basis van bestellingen en informatieve vragen via de website, gebruiken we de persoonsgegevens die de klanten/personen zelf verstrekken om gebruik te maken van de diensten Alertief.
Een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • voor- en achternaam
  • email-adres
  • functie en organisatie
  • postadres
  • zo nodig gegevens over de activiteiten op onze website en internetbrowser

4. Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • toezenden van boeken en artikelen, eventueel met een factuur;
  • beantwoorden van vragen die via de contactpagina zijn voorgelegd.

5. Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens niet meer dan noodzakelijk is voor de doeleinden die wij genoemd hebben; het toezenden van boeken en artikelen en het beantwoorden van vragen die binnen komen via de website van Alertief. Uw persoonsgegevens bewaren wij ook niet langer dan nodig is of op basis van de voorschriften (onder andere de belastingdienst). In de regel zijn de gegevens na een jaar gewist.

6. Delen wij persoonsgegevens met derden?

De persoonsgegevens die beschikbaar komen via de website van Alertief worden niet gedeeld met anderen. Om deze reden hebben wij vanuit Alertief geen verwerkersovereenkomsten met andere partijen hoeven te sluiten.

7. Welke cookies gebruiken wij?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die bij uw bezoek aan onze website automatisch op uw computer, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst.

De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Personen die de website van Alertief bezoeken kunnen zich afmelden voor alle cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de eigen browser worden verwijderd.

8. Hoe kunt u uw gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Het betekent dat u bij Alertief een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken naar u te sturen.

U kunt uw verzoek(en) indienen bij joost.spithoven@alertief.nl

Er wordt zo snel mogelijk maar uiterlijk binnen 2 weken, op uw verzoek gereageerd.

Wij willen u er ook op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens

9. Hoe beveiligen wij persoonsgegevens?

De bescherming van de persoonsgegevens nemen wij serieus door het nemen van passende maatregelen die misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegengaan. Deze bescherming wordt in één hand gehouden door Joost Spithoven. Waar nodig zullen wij op basis van nieuwe inzichten en ervaringen deze privacyverklaring actualiseren en indien mogelijk aanscherpen.