Zelforganisatie online op het virtuele plein

Tijdens de 5e dag van de Zelforganisatie in De Doelen te Rotterdam(13 november 2013) is de workshop ‘Zelforganisatie online op het virtuele plein’ van Alertief door veel deelnemers enthousiast bezocht. Centraal in deze workshop stond hoe burgers, professionals en bestuurders in het publiek domein – aansluitend op zelforganisatie – anders met elkaar kunnen optrekken bij het oplossen van een vraagstuk of het inbrengen van een idee, hierbij gebruik makend van de BuurtApp, het Wikiplein en Waarderend creëren.

%d bloggers liken dit: