WinterWonderWijken Zoetermeer

Donderdagavond 17 december was al weer het laatste optreden van het WinterWonderWijken-koor in Zoetermeer. In het Stadshart traden naast het ambtenarenkoor op het open podium ook nog enkele talenten op, die in de diverse wijken wonen. In alle zeven wijken van Zoetermeer heeft het koor opgetreden, onder leiding van Alma Niëto.
Klik hier voor het optreden in de wijk Buytenwegh. Het koor heeft op een luchtige wijze een impuls gegeven aan het wijkgerichte werken in Zoetermeer. Tijdens het verandertraject dat Alertief Management ondersteunt binnen de hoofdafdeling Welzijn, is invullling geven aan wijkgericht werken een belangrijk thema. Binnenkort is het eerste wijkontwikkelingsplan voor Buytenwegh gereed.

%d bloggers liken dit: