Transitiecommissie BZK bezoekt Gorinchem

De landelijke transitiecommissie Sociaal Domein, onder voorzitterschap van de heer Han Noten, heeft 23 april een bezoek gebracht aan Gorinchem. Met betrokken wethouders, procesregisseur en ambenaren is er uitvoerig gesproken over de aanpak en ervaringen 3D. Met name werd er ingezoomd op de volgende onderwerpen: inkoop en sociale wijkteams, verantwoording en toezicht, en monitoring. De commissie was zeer te spreken over de handelswijze en aanpak die de gemeente volgt. Zowel de gemeente als de transitiecommissie vonden het een positief en waardevol overleg.

 

%d bloggers liken dit: