Train de Trainer Piëzo Methodiek

In opdracht van de Stichting Piëzo is in de maand juni ’14 het ontwerp gemaakt van de trainingsmap voor het trainen van vrijwilligers en professionals op het vlak van het uitdragen van deze Piëzo-methodiek. De Piëzo-methodiek is gericht op actief participeren van mensen in de samenleving, op basis van het invullen van vrijwilligerswerk. De methodiek is succesvol en wordt met ondersteuning van het Oranjefonds breder verspreid onder andere welzijnsinstellingen. Vervolgens is begin juli -tijdens drie dagdelen- deze training gegeven aan de groep van 17 deelnemers op basis van de trainingsmap. Een heel diverse groep van vrijwilligers en professionals, die zeer enthousiast het bijzondere maatschappelijke weefsel van Piëzo willen uitdragen naar anderen.

%d bloggers liken dit: