Handboek over vitaliseren sociaal kapitaal?

In het huidige tijdsgewricht van perspectiefwisselingen komen er veel boeken beschikbaar, die ingaan op transitie en transformatie. Wat  nog ontbreekt is een praktische visie op hoe het sociaal kapitaal in ons land samenhangend kan worden ontsloten. Sociale innovatie op een doortastende wijze aanpakken, door niveaus daadwerkelijk te gaan kantelen.

Vanuit Alertief heeft Joost Spithoven het initiatief genomen om hierover samen met de hoogleraren Rob Blomme (Nyenrode) en Arjan van Timmeren (TU Delft) een praktisch handboek samen te stellen, gebaseerd op populair wetenschappelijke inzichten. Het handboek gaat enerzijds in op gezaghebbende principes, die passen bij de gewenste samenhang en verbindingen rond het vitaliseren van het sociaal kapitaal in onze samenleving. Anderzijds legt het handboek relaties tussen sociale innovatie en het kantelen in de praktijk. Het handboek gaat in de zomer van 2016 verschijnen.

 

%d bloggers liken dit: