Aanpak sociale teams in Gorinchem

Joost Spithoven, regisseur sociaal domein Gorinchem en Helen Verhoef, afdelingshoofd, vertellen over het werk van de sociale teams in hun gemeente. Zo bekijken de teams in een zogenoemd rode dradenoverleg of er verbanden zijn tussen zaken die een structurele aanpak vereisen. Lees hier verder.

%d bloggers liken dit: